HUNGSON.,JSC


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG HÙNG SƠN


HUNGSON TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 61 Bến Ngự, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam


Điện thoại: +84.037.3717.696 - Fax: +84.037.3710.432